tööõigus

TÖÖÕIGUS

Tööõigusega sätestatakse töötaja ja tööandja õigused ja kohustused. Tööõigus hõlmab töösuhte tähtsaimad aspektid nagu töötingimused, töötasu, töötajate tervishoid ja ohutus ning hüvitised. RAND Õigusbüroo aitab Sind kõikides tööõigust puudutavates küsimustes alustades töölepingu sõlmimisest kuni töölepingu lõpetamiseni välja. Näiteks:

  • TÖÖLEPING. Töölepingu koostamine ja muutmine. Varalise vastutuse kokkuleppe sõlmimine.
  • TÖÖSUHTE LÕPETAMINE. Töölepingu ülesütlemine ja lõpetamine. Töölepingu ülesütlemise vaidlustamine.
  • MUUD DOKUMENDID. Ametijuhendite, töökorraldusreeglite ja sisekorraeeskirjade koostamine.
  • TÖÖLEPINGUST TULENEVAD NÕUDED. Töötaja töötasu ja puhkuse hüvitamise nõue tööandja vastu, töötaja kahju hüvitamise nõue töötaja vastu.
  • TÖÖVAIDLUSED. Töövaidluste lahendamine kohtus ja töövaidluskomisjonis. Läbirääkimiste pidamine.

RAND Õigusbüroo aitab Sind

Kirjuta või helista meile juba täna