võlaõigus

VÕLAÕIGUS

Võlaõigus on üks tsiviilõiguse laiemaid valdkondi, mis reguleerib nii lepingulisi- kui ka lepinguväliseid võlasuhteid. RAND Õigusbüroo aitab Sind kõikides võlaõigust puudutavates küsimustes. Näiteks:

  • LEPING. Lepingueelsed läbirääkimised, lepingu ülesütlemine ja lepingust taganemine, lepingu koostamine ja lepingu muutmine.
  • LEPINGULISED VÕLASUHTED. Käendusleping, müügileping, kinkeleping, kinkelepingust taganemine, kahju hüvitamine. Teenuse osutamise lepingud, käsundusleping, töövõtuleping, maaklerileping. Tasuta kasutamise lepingu sõlmimine, üürileping, tähtajalise üürilepingu ülesütlemine. Seltsinguleping, seltsingulepingu lõpetamine, seltsinguvara jagamine. Parkimistrahvide vaidlustamine. Võlgade sissenõudmine, kompromissleping.
  • LEPINGUVÄLISED VÕLASUHTED. Kahju hüvitamine, alusetu rikastumine, käsundita asjaajamine. Laimunõue, au teotamine, ebakohase väärtushinnangu avaldamine, ebaõigete andmete ümberlükkamine.
  • TARBIJATE ÕIGUSED. Tüüptingimused. Esindamine tarbijavaidluste komisjonis ja kohtus.
  • TSIVIILÕIGUS. Aegumine.
  • MAKSEHÄIRE EEMALDAMINE.

RAND Õigusbüroo aitab Sind

Kirjuta või helista meile juba täna

Vaata viimaseid postitusi teemal VÕLAÕIGUS