MAKSEHÄIRE EEMALDAMINE

Kas Sinu kohta maksehäire avaldamine on lubatud? Kuidas saavutada maksehäire eemaldamine?

Korduma kippuvad küsimused

Ühele maksehäirele õigusliku hinnangu andmine maksab 100 eurot. Teenust osutame ettemaksu alusel. Kui maksehäireid on mitu ja need on samasisulised (sama võlausaldaja, samasisuline nõude alus), siis sisaldab 100 eurot kuni neljale maksehäirele hinnangu andmist.

100 euro eest võtame ühendust võlausaldajaga, nõuame välja nõude alusdokumendid ning anname nõude ja maksehäire põhjendatusele õigusliku hinnangu. Kui maksehäire ei ole põhjendatud, siis astume võlausaldajaga läbirääkimistesse maksehäire eemaldamiseks. Läbirääkimised võlausaldaja ja maksehäireregistri pidajaga maksehäire eemaldamiseks sisalduvad ülalnimetatud teenuse hinnas. Kohtu ja/või Andmekaitse Inspektsiooni poole pöördumine toimub tavapärase hinnakirja või kokkulepitud hinna alusel.

Kui arvate, et Teie kohta avaldatud maksehäired ei ole põhjendatud, siis saatke meile väljavõte või kuvatõmmis oma maksehäiretest, enda nimi, isikukood, elukoht, e-posti aadress ning telefoni number. Teie andmed on vajalikud, et saaksime Teile arve väljastada ja edastada volikirja allkirjastamiseks. Kui ettemaksuarve on makstud ning allkirjaga volikiri meile tagastatud, siis asume suhtlema võlausaldaja ja maksehäireregistri pidajaga. Kui meile on laekunud nõude alusdokumendid, siis anname esimesel võimalusel Teile ülevaate nõude ja maksehäire põhjendatusest. Kui maksehäire ei ole põhjendatud, siis jätkame suhtlust võlausaldaja ja maksehäireregistri pidajaga maksehäire eemaldamiseks. Kui maksehäire on põhjendatud, siis anname Teile hinnangu selle kohta, kui kaua võib võlausaldaja Teie kohta maksehäiret avaldada. Samuti võime proovida siiski Teie huvides jõuda võlausaldajaga mingisugusele kokkuleppele maksehäire eemaldamiseks.

Me ei saa Teile tulemust garanteerida. Me anname Teile õigusliku hinnangu oma parimate teadmiste kohaselt, kuid see ei tähenda, et võlausaldaja nõustub kohtuväliselt maksehäiret eemaldama. Sellisel juhul võib olla vajalik kohtusse pöördumine. Samuti võime me jõuda järeldusele, et Teie kohta maksehäire avaldamine on siiski põhjendatud, millisel juhul võime proovida Teie huvides jõuda võlausaldajaga mingisugusele kokkuleppele maksehäire eemaldamiseks.

RAND Õigusbüroo aitab Sind