RAND Õigusbüroo

… on 2020. aastal asutatud õigusbüroo, mis keskendub peamiselt tsiviilõigusele. Vajadusel osutame õigusabi teenuseid ka haldusmenetluses, väärteomenetluses ja kriminaalmenetluses. RAND Õigusbüroo meeskonda kuuluvad professionaalsed ja asjatundlikud juristid, kes on pühendunud kõrgel tasemel õigusabi osutamisele kohtus ja kohtuväliselt, nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. Aitame oma klientidel koostada lepinguid, anname nõu kinnisvara- jm tehingutes, esindame kliente töö- ja perekonnavaidlustes ning teistes vaidlustes. Anname vastused nii lihtsamatele kui ka keerulisematele õigusabi küsimustele. Meie peamised valdkonnad on perekonnaõigus, tööõigus, pärimisõigus, asjaõigus, võlaõigus, pankrotiõigus, korteriühistute tegevus, täitemenetlusõigus ja e-kaubandus.

Mari-Liis Mererand

PARTNER, JURIST

RAND Õigusbüroos oleme seisukohal, et õigusvaidlused ei tohi jääda rahaliste vahendite vähesuse tõttu lahendamata, kuid samas tuleb kvaliteetse õigusteenuse eest tasuda õiglast hinda. Meie juristid omavad aastatepikkust kogemust ning laialdasi teadmisi materiaal- ja menetlusõigusest. Seega oleme võimelised õigusteenusele osutatavat ajakulu kokku hoidma, langetamata seejuures osutatava teenuse kvaliteeti.

Miks valida meie juristid?

RAND Õigusbüroo juristidel on kõrged eetilised standardid ning nad täiendavad ennast pidevalt. Meie juristid julgevad uhkust tunda oma detailidele tähelepanu pööramise oskuse üle, oskame strateegiliselt mõelda ning oleme väga tugevad menetlusõiguses, mistõttu leiame üldjuhul kliendi õigusabi probleemile soovitud või sobiva lahenduse. Oleme seisukohal, et kõik kliendid vajavad personaalset lähenemist, vahetut suhtlust ja efektiivset esindamist. Seepärast tutvume põhjalikult kliendi õigusabi probleemiga ja vajadustega ning proovime saavutada eesmärke iga kliendi üksikjuhtumi asjaoludest tulenevalt. Iga kliendi mure on erinev ning vajab seetõttu eraldi lähenemist. Kliendi rahulolu on meie jaoks esmatähtis. Samas oleme piisavalt otsekohesed, et kliendiga ka mitte nõustuda, kui see vajalikuks osutub. Oskame kriitiliselt ja analüütiliselt mõelda ning efektiivselt oma seisukohti ja hinnanguid edasi anda.

Meie tunnitasu on 95 eurot. Hinnale ei lisandu käibemaksu. Teenuse hind ei sisalda riigilõivu ega muid tasusid. Teatud juhtudel teevad meie juristid hinnapakkumise individuaalselt arvestades õigusabi mahtu ja keerukust.

Meie poole võivad pöörduda nii inglise- kui ka vene keelt kõnelevad isikud.

RAND Õigusbüroo pakub ettevõtetele ka in-house juristi teenuseid.

RAND Õigusbüroo aitab Sind

Kirjuta või helista meile juba täna