RAND Õigusbüroo on 2020. aastal asutatud õigusbüroo, mis keskendub peamiselt tsiviilõigusele. Meie meeskonda kuuluvad professionaalsed Tartu Ülikooli magistrikraadiga juristid, kes on pühendunud kõrgel tasemel õigusteenuse osutamisele kohtus ja kohtuväliselt, nii füüsilistele kui ka juriidilistele isikutele. Aitame oma klientidel koostada lepinguid, anname nõu kinnisvara- jm tehingutes, esindame kliente töö- ja perekonnavaidlustes ning kõikides teistes tsiviilvaidlustes. Julgeme uhkust tunda oma detailidele tähelepanu pööramise oskuse üle, oskame strateegiliselt mõelda ning oleme väga tugevad menetlusõiguses, mistõttu leiame üldjuhul kliendi probleemile soovitud või sobiva lahenduse.

Oleme seisukohal, et kõik kliendid vajavad personaalset lähenemist ja efektiivset esindamist. Seepärast tutvume põhjalikult kliendi õigusprobleemiga ja vajadustega ning proovime saavutada eesmärke iga kliendi üksikjuhtumi asjaoludest tulenevalt. Iga kliendi probleem on erinev ning vajab seetõttu eraldi lähenemist.

Esmane õigusabi 15 minuti raames on tasuta. Edaspidi rakendub veebilehel kättesaadav hinnakiri. Teatud juhtudel teeme hinnapakkumise individuaalselt arvestades tehtava töö mahtu ja keerukust. Teenuse osutamine toimub ettemaksu alusel. Oleme seisukohal, et õigusvaidlused ei tohi jääda rahaliste vahendite vähesuse tõttu lahendamata, kuid samas tuleb kvaliteetse õigusteenuse eest tasuda õiglast hinda. Kuna meie juristidel on aastatepikkune kogemus ning laialdased teadmised materiaal- ja menetlusõigusest, siis oleme võimelised õigusteenusele osutatavat ajakulu kokku hoidma, langetamata seejuures osutatava teenuse kvaliteeti.

RAND Õigusbüroo pakub ettevõtetele ka in-house juristi teenuseid.

Meie poole võivad pöörduda ka inglise- ja vene keelt kõnelevad kliendid.

Võtke meiega juba täna ühendust ja vaatame, kuidas saame Teid aidata!

RAND Õigusbüroo
Sinu usaldusväärne nõuandja