Mari-Liis Mererand

Mari-Liis Mererand

PARTNER, JURIST

HARIDUS

Tartu Ülikool, õigusteaduskond, MA (2016)

TÖÖKOGEMUS

Mari-Liis on varasemalt töötanud kohtusüsteemis tsiviilvaldkonnas kohtujuristina kuus aastat, millest neli aastat möödusid Tallinna Ringkonnakohtus. Samuti on Mari-Liis töötanud juristina vanglasüsteemis ja kinnisvaraga tegelevas ettevõttes. RAND Õigusbürood juhib Mari-Liis alates 2020. aastast.