perekonnaõigus

PEREKONNAÕIGUS

Perekonnaõigus on õigusharu, mis tegeleb perekonna ja lähedussuhetega seotud õiguslike küsimustega. RAND Õigusbüroo aitab Sind kõikides perekonnaõigust puudutavates küsimustes. Näiteks:

  • ELATIS. Elatise nõudmine, elatise muutmine, elatise suurendamine ja vähendamine. Elatis alaealisele ja täisealisele lapsele. Ülalpidamiskohustusest vabanemine.
  • HOOLDUSÕIGUS. Ühise hooldusõiguse lõpetamine, suhtluskorra kindlaksmääramine, ainuotsustusõiguse ja ainuhooldusõiguse taotlemine.
  • PÕLVNEMINE. Põlvnemise tuvastamine, isaduse tuvastamine, isaduse vaidlustamine.
  • EESTKOSTE. Eestkoste seadmine ja lõpetamine. Alaealise lapse nimel tehingu tegemiseks nõusoleku saamine.
  • ABIELU LAHUTAMINE. Abielu lahutamine kohtus ja kohtuväliselt.
  • VARA JAGAMINE. Ühisvara jagamine abielu lõppemisel. Vara jagamine abieluvälise kooselu lõppemisel. Seltsinguleping ja seltsinguvara jagamine.

RAND Õigusbüroo aitab Sind

Kirjuta või helista meile juba täna

Vaata viimaseid postitusi teemal PEREKONNAÕIGUS