Tööõigus

Nõustame kliente kõiges, mis on seotud töösuhtega selle alustamisest kuni lõpetamiseni välja. Näiteks:

  • töölepingute ja selle juurde kuuluvate dokumentide (ametijuhendid, varalise vastutuse kokkulepped) koostamisel ja sõlmimisel;
  • ettevõtte sisekorraeeskirjade ja töökorraldusreeglite koostamisel;
  • töövaidlustes kohtus ja töövaidluskomisjonis;
  • avaliku teenistuse vaidluste lahendamisel;
  • olemasolevate töösuhteid puudutavate dokumentide analüüs;
  • kohtuvälise lahenduse saavutamiseks läbirääkimiste pidamine;
  • töölepingute individuaalne ja kollektiivne ülesütlemine;
  • ettevõtetele õigusteenuse püsilepingu sõlmimise võimalus (in-house).