Võlaõigus

Nõustame oma kliente kõiges, mis on seotud võlaõigusega. Näiteks:

  • lepingute jm dokumentide koostamine;
  • lepingueelsete läbirääkimiste pidamine;
  • vaidlused seoses lepinguväliste võlasuhetega;
  • teenuse osutamisega seotud vaidlused (käsund, töövõtt jne);
  • kahju hüvitamine;
  • võõrandamislepingud: müügileping, kinkeleping jne;
  • üürivaidlused;
  • nõustamine seoses B2B lepingutega;
  • võlgnevuste sissenõudmine;
  • kohtus ja kohtuväliselt esindamine.