Kes peab tasuma maakleritasu üürilepingu sõlmimisel?

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 658 lg 1 kohaselt kohustub maaklerilepinguga üks isik (maakler) vahendama teisele isikule (käsundiandja) lepingu sõlmimist kolmanda isikuga või osutama kolmanda isikuga lepingu sõlmimise võimalusele, käsundiandja aga kohustub maksma talle selle eest tasu (maakleritasu). Tsiviilasjast nr 2-19-14584 tulenev praktika Viidatud tsiviilasjas lahendasid kohtud olukorda, kus üürnik nõudis üürileandjalt maakleritasu tagastamist. Üürnik tugines sellele, … Read more

Millal võib maakler kliendilt maakleritasu maksmist nõuda?

Võlaõigusseaduse (VÕS) § 658 lg 1 sätestab maaklerilepingu mõiste, mille kohaselt maaklerilepinguga kohustub üks isik (maakler) vahendama teisele isikule (käsundiandja) lepingu sõlmimist kolmanda isikuga või osutama kolmanda isikuga lepingu sõlmimise võimalusele, käsundiandja aga kohustub maksma talle selle eest tasu (maakleritasu). Kui kinnisvara ei õnnestu müüa? Maakleril on VÕS § 664 lg 1 järgi õigus saada … Read more