Korduma kippuvad küsimused seoses aegunud parkimistrahvidega

Kuna viimasel ajal on taaskord sagenenud küsimused seoses aegunud parkimistrahvidega ning igale küsimusele eraldi vastamine on ressursikulukas, siis oleme koondanud kõik küsimused ja vastused käesolevasse artiklisse.

1. Millal parkimistrahv aegub?

Eesti õiguse kohaselt 3 (kolme) aasta jooksul nõude sissenõutavaks muutumisest (TsÜS § 146 lg 1 ja § 147 lg 1).

Läti õiguse kohaselt 3 (kolme) aasta jooksul nõude sissenõutavaks muutumisest (Läti Komerclikuma artikli 406 kohaselt)

Soome õiguse kohaselt samuti 3 (kolme) aasta jooksul nõude sissenõutavaks muutumisest.

2. Kuidas parkimistrahvi aegumist arvutada?

Tavaliselt tehakse leppetrahv ühel kuupäeval ja tasumist nõutakse 14 päeva pärast. Toome näite, mille kohaselt tehakse leppetrahvi otsus 20.07.2021. Eelnevalt nimetatud 14 päeva hakatakse lugema alates 21.07.2021. Seega on viimane päev tasumiseks 03.08.2021. Aegumist tuleb hakata lugema päevast, mil leppetrahvinõue muutus sissenõutavaks, käesoleval juhul alates 04.08.2021. Seega meie näite puhul aegub nõue 04.08.2024 ehk 3 (kolme) aasta pärast sissenõutavaks muutumisest.

3. Minult nõutakse aegunud parkimistrahvi tasumist, mida teha?

Nõudke võlausaldajalt välja nõude alusdokumendid. Kontrollige, et nõue oleks kindlasti aegunud ning seejärel öelge võlausaldajale, et nõue on aegunud ja Te ei maksa selle eest.

4. Võlausaldaja ütleb, et nõude aegumine ei muuda kohustust olematuks ning ütleb, et jätkab kohtuvälise sissenõudmisega ja lubab avaldada võlgnevuse maksehäireregistris. Mida teha?

Võlausaldajal on põhimõtteliselt õigus. Nõude aegumine ei muuda nõuet olematuks, vaid annab võlgnikule seadusjärgse vastuväite esitamise õiguse. Meie peamine soovitus on mitte lasta ennast võlausaldaja tegevusest häirida ja kui märge maksehäireregistris ei sega, siis polegi vaja midagi teha.

5. Võlausaldaja ütleb, et võlgnevuse aegumist tuvastab vaid kohus ning soovitab kohtusse pöörduda. Mida teha?

Meie esimene soovitus pole kunagi kliendil kohtusse pöörduda, kuna parkimistrahvide puhul saame rääkida vaid marginaalsetest summadest ning kohtumenetlusele kuluv aeg ja raha ei ole vaidlust väärt. Seega jääb soovitus samaks, et mitte lasta ennast märkest maksehäireregistris häirida ja jääda oma aegumise vastuväite juurde.

6. Mis kulud ja tagajärjed nõude aegumise tuvastushagiga kaasnevad?

Tuvastushagi riigilõiv sõltub parkimistrahvide summast, mille aegumist tahate tuvastada. Näiteks, kui aegunud parkimistrahvide summa on kokku kuni 350 eurot, on riigilõiv 100 eurot. Kui summa on kuni 500 eurot, on riigilõiv 140 eurot. Hagi koostamise hind on keskmiselt 350 eurot.

Kui kohus tuvastabki nõude aegumise, siis jäävad eelduslikult kohtukulud võlausaldaja kanda. Tõenäoliselt võlausaldaja Teilt seejärel enam parkimistrahvide tasumist ei nõua, kuid maksehäireregistris saab võlausaldaja sellegipoolest aegunud võlgnevuse kohta andmeid avalikustada. Aegunud võlgnevused võivad maksehäireregistris olla üleval vähemalt 8 aastat ning nende avalikustamist saab vaidlustada vaid sõltuvalt konkreetsetest asjaoludest, millega tavapäraselt kaasneb täiendav aja- ja rahakulu. 

7. Millal meie poole pöörduda?

Meie poole on otstarbekas pöörduda siis ja ainult siis, kui soovite esitada kohtusse tuvastushagi nõude aegumise tuvastamiseks. Tõenäoliselt on ülejäänud Teie küsimused saanud käesolevast artiklist juba vastuse. Kui vajate siiski parkimistrahvide teemal konsultatsiooni, siis rakendub tavapärane tasuarvestus, milleks on 80 eurot/tund (käibemaksu ei lisandu). Telefoni teel konsultatsiooni saamiseks on vajalik eelnev broneerimine, mida saab teha e-kirja teel.

Loe lisaks:

Parkimistrahv – kas ma pean seda tasuma?

Sinult nõutakse Lätis saadud parkimistrahvi tasumist?

Mis on maksehäire ja kuidas sellest vabaneda?