Asjaõigus

Nõustame oma kliente kõiges, mis on seotud asjaõigusega. Näiteks:

  • kinnisasjade omandamine ja võõrandamine,
  • valduse ja omandiga seotud vaidlused;
  • kaas- ja ühisomandi vaidlused;
  • kaasomandi lõpetamine;
  • kaasomanike vaheliste kokkulepete sõlmimine;
  • korteriomanike vaidlused;
  • juurdepääsuõigusega seotud vaidlused;
  • ostueesõigus;
  • kohtus ja kohtuväliselt esindamine, läbirääkimiste pidamine;
  • kokkulepete koostamine.