Kas kaasomandi kasutamisest tuleb alati jagada kogu kasu, kui kinnisasi on vaid ühe kaasomaniku ainukasutuses?

Kujutame ette olukorda, kus kinnisasi kuulub kahele kaasomanikule võrdsetes osades (kummalegi 1/2 mõttelises osas). Kinnistu on mitme aasta vältel tegelikkuses vaid ühe kaasomaniku ainukasutuses ning teine kaasomanik tahab kinnistu ainukasutuse eest nõuda kasutuseeliste hüvitamist. Asjaõigusseaduse (AÕS) § 71 lg 2 sätestab, et kaasomanikule kuulub tema osale vastav osa ühisest asjast saadavast kasust, kui kaasomanike kokkuleppega … Read more

Kinnisasja müügi eellepingu eristamine kinnisasja broneerimislepingust

Kinnisasja müügilepingu eellepingu sisuks on müüja kohustus võõrandada kinnisasi tulevikus ostjale. Kuna kinnisasja müügilepingu eelleping on suunatud kinnisasja omandamisele, on see võlaõigusseaduse (VÕS) § 33 lg 2, asjaõigusseaduse (AÕS) § 119 lg 1 ja tsiviilseadustiku üldosa seaduse (TsÜS) § 83 lg 1 alusel tühine, kui leping ei ole sõlmitud notariaalselt tõestatud vormis (vt Riigikohtu 8. … Read more

Kinnistute piiril asuvatest puudest ja põõsastest tekkinud naabritevahelised erimeelsused

Artiklis selgitame lühidalt seadusandlust, mida kohaldatakse kahe kinnistu piiril või selle lähedal asuvate puude ja põõsaste jm piirirajatiste suhtes. Üle piiri ulatuvad juured, oksad ja viljad Asjaõigusseaduse (AÕS) § 149 lg 1 sätestab, et kinnisasja omanikul on õigus ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalt tema kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui … Read more

Juurdepääs avalikult kasutatavale teele

Käesolevas artiklis selgitame lähemalt, kuidas toimub juurdepääsu määramine avalikult kasutatavale teele ja mida seejuures arvesse tuleb võtta. Millal on üldse õigus nõuda juurdepääsu avalikult kasutatavale teele? Asjaõigusseaduse (AÕS) § 156 lg 1 sätestab, et omanikul, kelle kinnisasjale puudub vajalik juurdepääs avalikult kasutatavalt teelt või kinnisasja eraldi seisvalt osalt, on õigus nõuda juurdepääsu üle võõra kinnisasja. Juurdepääsu … Read more