Kas lennufirma ei ole sulle tühistatud lennu eest raha tagastanud?

Koroonaviirusest tingitud lendude tühistamised

Alates 2020. aastast on seoses maailmas leviva pandeemiaga muutunud aktuaalseks probleem, kus lennufirma tühistab planeeritud lennu ning raha tagasi saamine muutub reisija jaoks tõeliseks kadalipuks.

Sellistele olukordadele, kus lennufirma lennu tühistab, laieneb Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus (EÜ) nr 261/2004 lendudele, mille käitlejateks on Euroopa lennufirmad, ning nendele kolmandate riikide lennufirmade lendudele, mis väljuvad mõnest EL-is asuvast lennujaamast. Väljaspool ELi toimuvate lendude osas kehtib määrus ainult üheainsa lennureisi broneeringu olemasolul, mille lähtekoht asub ELis.

Kui reisija palub raha tagastada, siis tuleb lennufirmal seitsme päeva jooksul kogu pileti ostuhind reisijale tagasi maksta. Lennufirma poolt pakutavat voucherit või muud reisikupongi ei pea reisija vastu võtma.

Koroonaviirusest tingitud tühistamised ei välista reisija nõuet lennufirma vastu. Samas välistab COVID-19 puhang reisijate täiendavad hüvitise nõudmised tühistatud lendude eest (allpool märgitud 250-600 eurot).

Mida teha, kui sinu lend on koroonaviirusest (COVID-19) tingitud pandeemiast tühistatud?

Esimese asjana soovitame reisijal endal proovida esitada oma nõue tühistatud reisi eest lennufirmale. Seda saab teha eelkõige lennufirma kodulehe vastava vormi kaudu. Kui vorm puudub, tuleb saata nõue lennufirmale e-kirjaga. Käesoleval ajal on suureks abiks broneeringute tegemine läbi paypali, kuna tegemist on maksevahendajaga, kelle kaudu meie kogemusel on kõige lihtsam raha tagasi saada. Samuti võib makseid tagasi kutsuda teie kodupank.

Kui aga eelnevad viisid ei toimi, lennufirma ei vasta pikema aja jooksul või keeldub raha tagastamisest, siis ei jää reisijal muud üle, kui pöörduda oma õiguste kaitseks kohtusse.

Lennunõuete esitamisel on RAND Õigusbüroo teile abiks.

Erinevad hüvitised

Määruse nr 261/2004 alusel on reisijal õigus nõuda teatud tingimustel lennufirmalt ka hüvitist:

  1. lennu tühistamise eest (v.a koroonaviiruse pandeemiast tingitud tühistamine);
  2. lennu hilinemisel alates kahest tunnist;
  3. lennu edasilükkamise eest;
  4. lennust mahajätmise eest.

Hüvitise suurus jääb vahemikku 250-600 eurot. Hüvitist saab nõuda kuni 3 aastat tagasi toimunud lendude eest.

Lennufirmal on õigus hüvitise maksmisest keelduda Määruse nr 261/2004 artikli 5 lg 3 kohaselt, kui lennufirma suudab tõestada, et lennu tühistamise põhjustasid erakorralised asjaolud, mida lennufirma ei oleks suutnud vältida isegi siis, kui oleks võetud kõik vajalikud meetmed.

Mis ei ole erakorraline asjaolu?

Euroopa Komisjon on 2016. aastal lennureisijate õiguste ja hüvitiste maksmise osas öelnud, et tehnilist probleemi, mis avastatakse lennuki hoolduse käigus või on tingitud lennuki puudulikust hooldusest, ei saa pidada erakorraliseks asjaoluks. Euroopa Kohus on lahendis C-549/07, Wallentin-Hermann, ECLI:EU:C:2008:771 jõudnud seisukohale, et isegi ootamatult tekkinud tehnilise probleemi puhul, mis ei ole tingitud puudulikust hooldusest ja mida ei avastatud korrapärase hoolduse käigus, ei saa kasutada mõistet „erakorralised asjaolud”, kui see on olemuslikult seotud lennuettevõtja tavapärase tegevusega.

Lennumeeskonna haigestumist ei saa samuti lugeda erakorraliseks asjaoluks. Kohtuasjades C195/17, C-197/17–C-203/17, C-226/17, C-228/17, C-274/17, C-275/17, C-278/17–C-286/17, C290/17 ja C-291/17 on leitud, et meeskonnaliikme haigestumine ei ole erakorraline asjaolu, välja arvatud juhul, kui tegemist on kolmandate isikute sabotaažiga.

Kui soovite teada, kas kvalifitseerute hüvitise saamisele, võite julgelt RAND Õigusbürooga ühendust võtta.