Perekonna- ja pärimisõigus

Nõustame oma kliente kõiges, mis on seotud perekonna- ja pärimisõigusega. Näiteks:

 • elatise nõuete esitamine;
 • elatise vähendamine;
 • muud ülalpidamiskohustused;
 • laste hooldusõiguse ja suhluskorraga seotud küsimustes;
 • eestkoste seadmine ja lõpetamine;
 • abielu lahutamine;
 • ühisvara jagamine;
 • lähenemiskeelu taotlemine;
 • isaduse vaidlustamine;
 • põlvnemise kindlakstegemine ja isaduse tuvastamine;
 • testamentide ja pärimislepingute vaidlustamine;
 • kohtus ja kohtuväliselt esindamine, läbirääkimiste pidamine;
 • kokkulepete koostamine.