Sinult nõutakse Lätis saadud parkimistrahvi tasumist?

Artikkel räägib olukorrast, kus avastate oma postkastist eelduslikult mõne inkassofirma meeldetuletusteatise parkimistrahvi tasumiseks, millest Te pole kunagi varem kuulnudki. Tavaliselt ei edastata kirjaga ka mitte ühtegi nõude alusdokumenti.

Esimese asjana tulebki küsida nõude esitajalt nõude alusdokumendid. See tähendab: pildid sõidukist koos trahvi tegemise kuupäeva ja trahvikviitungiga, parkimistingimused ning mis kõige tähtsam – dokumendid, mis tõendavad, et nõude esitaja võib esialgse võlausaldaja asemel trahvi tasumist nõuda.

Üldjuhul peab esialgne võlausaldaja, kes käesoleval juhul on parkimistrahvi teinud äriühing vms, nõudma ise võlgnevuse tasumist. Esialgsel võlausaldajal on võimalus oma nõue loovutada teisele isikule või volitada teine isik esialgset võlausaldajat esindama. Kui nõue on liikunud selliselt, et esialgselt võlausaldajalt on nõue sattunud kuidagi teisele võlausaldajale ja sealt kolmandale, kelleks ongi näiteks Eestis tegutsev inkassofirma, siis tuleb nõuda välja kõik nõude liikumist tõendavad dokumendid. Eelnev tähendab lihtsas keeles seda, et enne võlgnevuse tasumist peab võlgnik olema kindel, et nõude esitanud isik võib päriselt ka nõuda võlgnevuse tasumist ja esialgne võlausaldaja ei tule paari aasta pärast ise võlgnevuse tasumist nõudma pärast seda, kui olete juba kellelegi enda teada võla ära tasunud.

Oletame, et olete kätte saanud kõik nõude alusdokumendid. Sel juhul saab trahvi nõudmise eelduseid kontrollida meie teise artikli järgi “Parkimistrahv – kas ma pean seda tasuma”. Kuigi Lätis tehtud parkimistrahvidele kohaldub Läti õigus, siis nõude eeldused jäävad üldjuhul siiski samasuguseks.

Kuidas toimub aegumine?

Lätis juriidilise isiku poolt oma majandus- ja kutsetegevuses tehtud parkimistrahvid aeguvad 3 aastaga sissenõutavaks muutumise kuupäevast Läti Komerclikuma (KCL) artikli 406 kohaselt.

Eestis võlgnevust sissenõudev inkassofirma väidab Teile ilmselt, et selline nõue aegub 10 aastaga Läti tsiviilseadustiku artikli 1895 kohaselt, kuna tegemis on “munitsipaaltrahviga”.

3-aastast aegumistähtaega toetab ka Läti tarbijakaitse, kellega oleme ühenduses olnud ning kes on avaldanud artikli oma kodulehel, kus öeldakse sisuliselt, et Lätis neid samu “munitsipaaltrahve” sissenõudev äriühing kohaldab alusetult 10-aastast aegumistähtaega ning kohaldada tuleb 3-aastast aegumistähtaega. Lätikeelne artikkel on kättesaadav siit: https://www.ptac.gov.lv/lv/jaunums/informacija-pateretajiem-par-rigas-pasvaldibas-sia-rigas-satiksme-istenoto-komercpraksi-autostavvietu-pakalpojumu-paradu-piedzinas-joma

““Rigas satiksme” kui Riia linnavolikogu poolt delegeeritud tasuliste parklate haldaja ja parkimise korraldaja osutab oma teenuseid majandustegevuses ja tegemist on äriga. Järelikult kohaldatakse tasulise parkimisteenuse korral kohtuvälisele võlgade sissenõudmisele KCL artiklis 406 sätestatud 3-aastast aegumistähtaega. Eeltoodut arvesse võttes on Tarbijaõiguste Kaitsekeskus kutsunud “Rigas satiksmet” üles tagama täiendavalt kaubandustavade vastavust kehtivale seadusele, kohaldades kolmeaastast aegumistähtaega parkimisteenuse võlgade osas ja nende kohtuväliseks sissenõudmiseks.”

Sissenõudmiskulude- ja viivisenõue

Nõude esitanud Eesti inkassofirma nõuab Teilt ilmselt ka viivise ja sissenõudmiskulude hüvitamist. Kui parkimistrahvi nõue on aegunud, siis on aegunud ka igasugused viivise- ja sissenõudmiskulude nõuded. Lisaks tuleb siinkohal märkida, et hüvitisi nõutakse mingil põhjusel võlaõigusseaduse alusel. Inkassofirma on arvamusel, et kui trahvile kohaldub Läti õigus, siis sissenõudmisele kohaldub Eesti õigus. Meie hinnangul on selline tõlgendus väär. Kui võlgnikul ja võlausaldajal on sõlmitud leping välisriigis, siis kohaldub lepingule üldjuhul tervikuna välisriigi õigus, kui leping ise teisiti ei sätesta. Seda tuleb kontrollida parkimistingimustest, kui inkassofirma on Teile need saatnud. Kui ei ole, siis kehtib eeldus, et nõudele kohaldub Läti õigus tervikuna. See tähendab, et võlaõigusseadust ei saa kohaldada.

Inkassofirma ähvardab nõude tasumata jätmisel panna võlgnevuse Maksehäireregistrisse

Mida siis sellises olukorras teha? Pakume välja 4 varianti.

  1. Tasuda nõue tervikuna ja unustada kogu teema. Sel juhul Maksehäireregistrisse märget ei tehta.
  2. Jõuda kompromissile selliselt, et nõuet vähendatakse. Kompromissi sõlmimisel samuti märget Maksehäireregistrisse ei tehta.
  3. Ütlete inkassofirmale, et esitagu hagi kohtusse ja seni ei tasu Te midagi. Sel juhul läheb võlgnevus siiski Maksehäireregistrisse.
  4. Esitate kohtusse tuvastushagi nõude aegumise tuvastamiseks. Siin lisanduvad kohtukulud ja kohtuvaidlus võtab aega. Samuti ei ole meie teada konkreetses vaidluses praktikat, seega ei oska ette ennustada, kuidas asi võib lõpuks laheneda. Tavaliselt on kuni kohtuvaidluse lõpuni siiski võlgnevuse märge Maksehäireregistris.

Kindlasti ei soovita me lihtsalt vaikimist ja inkassofirma kirjadele mittevastamist. Pigem siis juba vastake, et te ei pea nõuet põhjendatuks. Vastasel juhul võivad nad edaspidi iga meeldetuletuskirja saatmise eest oma sissenõudmiskulusid suurendada.

Kui midagi kindlamat peaks selguma praegusele õigusteoreetilisele arutelule lisaks, siis täiendame kindlasti selles osas artiklit.

Loe lisaks:

Korduma kippuvad küsimused seoses aegunud parkimistrahvidega

Parkimistrahv – kas ma pean seda tasuma?

Mis on maksehäire ja kuidas sellest vabaneda?

Kui vajate parkimistrahvide teemal konsultatsiooni, siis rakendub tavapärane tasuarvestus, milleks on 80 eurot/tund (käibemaksu ei lisandu). Telefoni teel konsultatsiooni saamiseks on vajalik eelnev broneerimine, mida saab teha e-kirja teel.