Pankrotiõigus ja saneerimine

Nõustame nii füüsilisi- kui ka juriidilisi isikuid kõiges, mis on seotud pankrotiõiguse ja saneerimisega. Näiteks:

  • pankrotihoiatuste koostamine;
  • pankrotimenetluse algatamine ja selles osalemine;
  • kohustustest vabastamise menetluses;
  • võlgade ümberkujundamise menetluses;
  • nõudeõiguste teostamine pankrotimeneltuses;
  • võlausaldajate üldkoosolekul esindamine;
  • saneerimismenetluse algatamine ja selles osalemine;
  • võlausaldajate ja võlgnike üldine nõustamine;
  • läbirääkimiste pidamine;
  • esindamine kohtus kui ka kohtuväliselt.