Füüsilise isiku maksejõuetuse seaduse jõustumisega kaasnevad muudatused

1. juulil 2022 jõustub füüsilise isiku maksejõuetuse seadus (FiMS). Füüsilise isiku maksejõuetusmenetlustes tehakse mitmeid põhimõttelisi muudatusi, millega muudetakse füüsilise isiku maksejõuetusmenetlused kiiremaks, tõhusamaks, kõikidele osapooltele vähem kulukaks, füüsilisest isikust võlgnikule sobivamaks ja kaasaegsemaks. Füüsilise isiku maksejõuetuse seadus, milles reguleeritakse füüsilise isiku maksejõuetusmenetluste algatamine, võlgade ümberkujundamise menetluse ja kohustustest vabastamise menetluse läbiviimine, hakkab asendama võlgade ümberkujundamise … Read more

Ajutise halduri nimetamata jätmine, kui vaidlus nõude üle tuleb lahendada väljaspool pankrotimenetlust

Pankrotiseaduse (PankrS) § 10 lg 1 kohaselt peab võlausaldaja pankrotiavalduses tõendama enda nõude olemasolu. Selleks peavad ka esitatud asjaolud olema selged, vastuoludeta ja vaidlustamata. Võlausaldaja peab tooma esile selged, vastuoludeta ja vaidlustamata asjaolud ja tõendid, mille alusel saab kohus tuvastada konkreetse nõude. PankrS § 15 lg 1 esimene lause sätestab, et võtnud pankrotiavalduse menetlusse, otsustab … Read more

Füüsilise isiku pankrotimenetlus ning kohustustest vabastamine

Käesolev artikkel on avaldatud 17. mail 2021. 1. juulil 2022 jõustub füüsilise isiku maksejõuetuse seadus, milles reguleeritakse füüsilise isiku maksejõuetusmenetluste algatamine, võlgade ümberkujundamise menetluse ja kohustustest vabastamise menetluse läbiviimine ning mis hakkab asendama võlgade ümberkujundamise ja võlakaitse seadust ning kohustustest vabastamise osas pankrotiseadust. Füüsilise isiku pankrotimenetlus jääb pankrotiseaduse reguleerida. Käesolevas postituses keskendume füüsilise isiku (eraisiku) … Read more