Kinkelepingust taganemine – kas ja kuidas?

Võlaõigusseadus (VÕS) võimaldab kinkelepingust taganeda enne (VÕS § 267) ja pärast (VÕS § 268) täitmist. Käesolev artikkel selgitab kinkelepingust taganemist pärast täitmist, st kui kingitud ese on juba üle antud ja kinkeleping täidetud. Samuti lähtub artikkel eeldusest, et kingituse puhul on tegemist kinnisasjaga. Kuna kinge on tasuta leping, on sellest taganemise põhiliseks tagajärjeks kingisaaja kohustus … Read more