Alates 1. jaanuarist 2022 muutub kohtumenetlus kallimaks

Alates 2022. aastast tõstetakse kohtu, äriregistri, mittetulundusühingute ja sihtasutuste registri ning kommertspandiregistri toimingute riigilõivumäärasid. Enamik muudetavaid riigilõivumäärasid on kehtinud alates 1. jaanuarist 2011. Toome siinkohal välja mõned olulisemad näited muutuvatest riigilõivudest:

  • mittevaralise nõudega hagiavalduse esitamisel tuleb riigilõivu hakata tasuma 420 eurot varasema 300 euro asemel;
  • maksekäsu kiirmenetluse asjas avalduse esitamisel tasutakse riigilõivu 3% nõudelt, kuid mitte alla 65 euro varasema 45 euro asemel;
  • määruskaebuse esitamisel tasutakse riigilõivu 70 eurot varasema 50 euro asemel;
  • hagi tagamise või eeltõendamismenetluse taotluse esitamisel tasutakse riigilõivu 70 eurot varasema 50 euro asemel;
  • halduskohtule kaebuse ja esialgse õiguskaitse taotluse esitamisel tasutakse riigilõivu 20 eurot varasema 15 euro asemel;
  • osaühingu, aktsiaseltsi, tulundusühistu või välismaa äriühingu filiaali äriregistrisse kandmise eest tasutakse riigilõivu 200 eurot varasema 145 euro asemel ning kiirmenetluse kandeavalduse alusel registrisse kandmisel 265 eurot 190 euro asemel;
  • osaühingu, aktsiaseltsi, tulundusühistu või välismaa äriühingu filiaali kohta äriregistrisse muudatuse kandmise eest tasutakse riigilõivu 25 eurot varasema 18 euro asemel;
  • korteriühistu kohta registrisse kantud andmete muutmise või täiendamise eest tasutakse riigilõivu 10 eurot varasema 7 euro asemel.

Samuti muutuvad riigilõivuseaduse lisas 1 väljatoodud riigilõivumäärad sõltuvalt tsiviilasja hinnast. Näiteks kui seni on kuni 350-eurose tsiviilasja hinna puhul kehtinud riigilõivumäär 75 eurot, siis see hakkab olema 100 eurot. Protsentuaalselt tõusevad tsiviilasja hinnast sõltuvad riigilõivumäärad kuni 40%.

Lisaks tõstetakse maksekäsu kiirmenetluse ülemmäära, mis hakkab olema 8000 eurot senise 6400 euro asemel.

Kui soovite sel teemal rohkem nõu, on RAND Õigusbüroo meeleldi valmis teid aitama