Peretoetuste arvestamine elatise arvutamisel

Käesoleval ajal sätestab perekonnaseaduse (PKS) § 101 lg 5, et vanem ei pea andma ülalpidamist ulatuses, milles lapse vajadused saab rahuldada lapsetoetuse ja lasterikka pere toetuse arvel.

Perekonnaseaduses jõustub 1. veebruaril 2023 muudatus, mille kohaselt PKS § 101 lõiget 5 täiendatakse teise lausega, mille kohaselt loetakse, et lapse vajadused saab rahuldada kogu lapsetoetuse arvel ja poole lasterikka pere toetuse arvel, mis on jagatud võrdselt toetust saava pere kõigi laste vahel.

Samuti täiendatakse PKS § 2172 lõikega 11 järgmises sõnastuses: ˮ Kui enne 2023. aasta 1. veebruari tehtud kohtulahendi kohaselt on vanem kohustatud tasuma alaealisele lapsele elatist muutuva suurusena ja elatise suurus sõltub lasterikka pere toetuse suuruse muutumisest, arvutatakse kohtulahendi alusel väljamõistetud elatise suurust perekonnaseaduse alates 2023. aasta 1. veebruarist kehtiva redaktsiooni § 101 lõike 5 alusel.ˮ.

Eelnõu menetluskäik on kättesaadav siit.

Kui soovite sel teemal rohkem nõu, on RAND Õigusbüroo meeleldi valmis teid aitama.