PEREKONNAÕIGUS

Perekonnaõigus on õigusharu, mis tegeleb perekonna ja lähedussuhetega seotud õiguslike küsimustega. Eelkõige jääb perekonnaõiguse reguleerimisalasse abielust ning põlvnemisest tulenevad suhted, samuti eestkoste ja hooldus. Aitame oma kliente kõikides perekonnaõigust puudutavates küsimustes. Peamised perekonnaõiguslikud küsimused, millega meie poole pöördutakse, on järgmised:

alaealisele lapsele elatise nõudmine

täisealisele lapsele elatise nõudmine

elatise vähendamine

vanemate ülalpidamiskohustusest vabanemine

lapsega suhtluskorra kindlaksmääramine

lapsega seotud hooldusõiguse vaidlused

lapse nimel tehingu tegemiseks nõusoleku saamine

isaduse vaidlustamine

põlvnemise kindlakstegemine ja isaduse tuvastamine

eestkoste seadmine ja lõpetamine

abielu lahutamine

varajagamise vaidlused