TÖÖÕIGUS

Tööõigusega sätestatakse töötaja ja tööandja õigused ja kohustused. Tööõigusega on hõlmatud töösuhte tähtsaimad aspektid nagu töötingimused, töötasu, töötajate tervishoid ja ohutus ning hüvitised. Nõustame nii tööandjaid kui ka töötajaid kõiges, mis on seotud töösuhtega selle alustamisest kuni lõpetamiseni välja. Peamised tööõiguslikud küsimused, millega meie poole pöördutakse, on järgmised:

töölepingu, ametijuhendi jm dokumentide koostamine

alaealise lapse huvide esindamine pärimismenetluses

töölepingu ülesütlemine

töölepingu ülesütlemise vaidlustamine

kahju hüvitamise nõue töötaja vastu

töötasu ja puhkusehüvitise nõue tööandja vastu