PÄRIMISÕIGUS

Pärimisõigus on tsiviilõiguse haru, mis reguleerib isiku surmaga seotud varalisi tagajärgi, kuid samas nähakse ette ka võimalused surmaeelselt surmajärgsete korralduste tegemiseks. Pärimisõiguse alusel osutatavad teenused hõlmavad tavaliselt vaidlusi, mis on tekkinud isiku surmajärgselt pärijate vahel seoses pärandvara valitsemisega, selle hooldamise ja jagamisega. Meie eesmärk pärimisõiguslike vaidluste lahendamisel on austada lahkunu viimset tahet, kuid veenduda, et seeläbi ei saaks kannatada pärijate õigused. Peamised pärimisõiguslikud küsimused, millega meie poole pöördutakse, on järgmised:

testamentide ja pärimislepingute vaidlustamine

alaealise lapse huvide esindamine pärimismenetluses

pärandvara valitsemine

pärandvara hoiumeetmete kohaldamine

pärandist loobumine

pärandvara jagamine

annaku määramine

annakusaaja õigused ja kohustused