PANKROTIÕIGUS

Pankrotiõigus loob õigusliku raamistiku füüsiliste- ja juriidiliste isikute jaoks, kes ei suuda oma võlgu tagasi maksta. Pankrotimenetluse kaudu rahuldatakse võlausaldajate nõudeid võimalikult suures ulatuses ning füüsilistele isikutele antakse võimalus oma kohustustest teatud juhtudel vabaneda. Muuhulgas lõpetatakse pankroti väljakuulutamisel intressi ja viivise arvestamine nii füüsilisest- kui juriidilisest isikust võlgniku vastu suunatud nõuetelt. Peamised pankrotiõiguslikud küsimused, millega meie poole pöördutakse, on järgmised:

pankrotihoiatuse koostamine

pankrotimenetluse algatamine

nõudeõiguste teostamine pankrotimenetlustes

kohustustest vabastamise menetlus

võlgade ümberkujundamine

füüsilise isiku maksejõuetus