KORTERIÜHISTUD

Korteriühistute tegevust reguleerivad peamiselt nt korteriomandi- ja korteriühistuseadus, tsiviilseadustiku üldosa seadus, asjaõigusseadus, kuid õiguslikud alused korteriühistu tegevusele võivad tulla ka teistest seadustest. Kuna seadusandja ei ole kehtestanud korteriühistut juhtivatele isikutele konkreetseid nõudeid, siis peavad tihtipeale õigusteadmisteta inimesed suutma orienteeruda erinevates paragrahvides, mis tulenevad omakorda erinevatest seadustest. Selline olukord toob paratamatult kaasa õigusvaidlusi korteriühistute tegevusega seonduvalt. Peamised korteriühistutega seonduvad küsimused, millega meie poole pöördutakse, on järgmised:

dokumentide koostamine (lepingud, põhikirjad, protokollid)

kulude jaotamine

üldkoosoleku korraldamine

korteriomanike õigused ja kohustused

kaasomanike kokkulepped

võlgade sissenõudmine

üldkoosoleku otsuste vaidlustamine

juhatuse otsuste vaidlustamine