ASJAÕIGUS

Asjaõigus reguleerib isikute suhet asjadesse ning hõlmab vaidlusi nii vallas- kui ka kinnisasjade üle. Asjaõiguse üks olulisemaid alamharusid on kinnisvaraõigus. Peamised asjaõiguslikud küsimused, millega meie poole pöördutakse, on järgmised:

valduse ja omandiga seotud vaidlused

kaas- ja ühisomanike omavahelised suhted

kaasomandi lõpetamine

ühisvara jagamine

kasutuskorra kokkulepe

korteriomanike vaidlused

üürileandja ja üürniku vaidlused

juurdepääsuõigusega seotud vaidlused

ostueesõigus

kinnistusraamatu kande parandamine