Äri- ja ühinguõigus

Nõustame oma kliente kõiges, mis on seotud äri- ja ühinguõigusega. Näiteks:

  • juriidilise isiku asutamisel;
  • dokumentide koostamisel (lepingud, põhikirjad, protokollid);
  • ühinemisel, jagunemisel või ümberkujundamisel;
  • tehingute tegemisel;
  • aktsionäride ja osanike vaidluste lahendamisel;
  • äriregistri toimingute tegemisel;
  • nõustamine äriühingu tegevuse ja juhtimisega seotud küsimustes;
  • esindamisel kohtus- ja kohtuväliselt;
  • õigusteenuse püsilepingu sõlmimise võimalus (in-house).