Täitemenetlusõigus

Nõustame oma kliente kõiges, mis on seotud täitemenetlustega. Näiteks:

  • täitemenetluste algatamine;
  • täitemenetluses esindamine nii kohtus kui ka kohtutäituri juures;
  • kohtutäituri otsuste ja tegevuse vaidlustamine;
  • sundtäitmise lubamatuks tunnistamine.