Korteriühistute tegevus

Nõustame oma kliente kõiges, mis on seotud korteriühistu tegevusega. Näiteks:

  • põhikirja koostamine;
  • lepingute koostamine;
  • nõustamine korteriühistu tegevuse küsimustes;
  • nõustamine üldkoosoleku korraldamise küsimustes;
  • nõustamine otsuste tegemise küsimustes;
  • korteriomanike nõustamine;
  • läbirääkimiste pidamine;
  • võlgnevuste sissenõudmine;
  • kohtus ja kohtuväliselt esindamine;
  • õigusteenuse püsilepingu sõlmimise võimalus.