Kindlustusõigus

Nõustame oma kliente kõiges, mis on seotud kindlustusõigusega. Näiteks:

  • kindlustustega seotud vaidluste lahendamine;
  • kahjuhüvitise suuruse, kannatanu vastutuse, kahju tekitajaga seotud küsimused;
  • kindlustushüvitise vähendamisega seotud vaidlused;
  • kindlustushüvitise maksmisest keeldumise vaidlused;
  • läbirääkimiste pidamine;
  • kohtus ja kohtuväliselt esindamine.