E-kaubandus

Nõustame oma kliente kõiges, mis on seotud e-kaubandusega. Näiteks:

  • lepingute jm dokumentide koostamine;
  • kasutus- ja privaatsustingimuste koostamine;
  • tootemargi ja kaubamärgi registreerimine;
  • vaidlused seoses sidevahendi abil sõlmitud lepingutega;
  • isikuandmete kaitse;
  • kohtus ja kohtuväliselt esindamine.