Kinnistute piiril asuvatest puudest ja põõsastest tekkinud naabritevahelised erimeelsused

Artiklis selgitame lühidalt seadusandlust, mida kohaldatakse kahe kinnistu piiril või selle lähedal asuvate puude ja põõsaste jm piirirajatiste suhtes. Üle piiri ulatuvad juured, oksad ja viljad Asjaõigusseaduse (AÕS) § 149 lg 1 sätestab, et kinnisasja omanikul on õigus ära lõigata ja endale võtta naaberkinnisasjalt tema kinnisasjale ulatuvad puude ja põõsaste juured, oksad ja viljad, kui … Read more